Sutki

Aby zobaczyć sutki we śnie, odnoszą się do potrzeb dzieci i regresji uzależnienia. Marząc, że zdejmujesz swoje sutki ropy, odnosi się do negatywnych uczuć na temat relacji. Czujesz się nieodpowiedni seksualnie. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swoje marzenie, przeczytaj o piersiach.