Walki

Śniąc, że bierzesz udział w walce, stanowi szkodę twojej wolności. Może czujesz się zamknięty i nie możesz wykorzystać pełnego wyrazu swoich emocji, myśli, działań. Ponadto walka stanowi wewnętrzny chaos. Jeden aspekt jego osobowości kłóci się z innym aspektem jego charakteru. Może niestabilna lub nierozpoznana partia walczy o twoje prawo do stawienia się. Może również równolegle walki lub walki, które przeżywasz w swoim życiu. Aby zobaczyć innych zmagających się we śnie, sugeruje, że jesteś niechętny do uznania własnych powikłań i zaburzeń. Nie podejmujesz żadnych zobowiązań ani inicjatyw, próbując rozwiązać problemy w swoim życiu czuwania. Marzyć, że walczysz na śmierć i życie symbolizuje, że jesteś gotów rozpoznać prawdziwy konflikt. Plus, to sugeruje, że ukrywasz własne wewnętrzne zamieszanie. Może jesteś zbyt uparty. Jesteście chętni i odmawiający zmiany swojej arogancji, starych postaw i złych nawyków.