Laur, Laur, Laur, Chwała, Wyróżnienia

Aby zobaczyć laur jest niejednoznaczny symbol marzeń. Marząc o tym może symbolizować sukces. Musisz pokonać trudne zadanie i są nagradzani za dobrze wykonaną pracę.