Lee

Sen o drzewie Bay pokazuje siłę, długie życie, szczęście, fortunę i triumf. Sen o drzewie laurowym jest zawsze dobrym znakiem. Rozważ szukanie lepszego, bogatszego i szczęśliwszego życia w przyszłości.