Lobotomii

Sen o lobotomii symbolizuje potężną zmianę w zachowaniu lub postawie, która jest zauważalnie nigdy taka sama jak wcześniej. Negatywnie, lobotomia może odzwierciedlać uraz, poważne uszkodzenie zaufania, lub ważne zmniejszenie jest niezależny duch. Widząc siebie lub kogoś innego trwale stłumione. Pozytywnie, lobotomii może odzwierciedlać niebezpieczną osobę lub sytuacji w ich życiu, który został stłumiony w nieskończoność.