Listy

Marząc, że robisz listę można interpretować jako symbolika stanu niepokoju i niepewności co do rzeczywistych lub potencjalnych problemów. Może jesteś zbyt zaniepokojony problemem lub sytuacją w swoim życiu jawy.