Blender

Sen o blenderze symbolizuje metodę ułatwiania akceptowania trudnych sytuacji lub pomysłów. Sen o mieszaniu różnych pokarmów symbolizuje próbę połączenia różnych pomysłów lub czynników w bardziej harmonijną całość. Może to być również reprezentacja twojej próby znalezienia wspólnej płaszczyzny z kimś innym lub znalezienia akceptowalnego kompromisu.