Próg

Jeśli widziałeś próg, który próbował przejść, to takie marzenie oznacza nowy okres swojego życia. Ryzyko, które podjąłeś będzie prawdopodobnie uderzyć więcej i powyżej. Negatywna uwaga, sen może reprezentować skłonność do podejmowania ryzyka, ale jak zły omen może być interpretowany tylko wtedy, gdy spadł z progu.