Liderem

Sen o przywódcy symbolizuje jeden aspekt jego osobowości, który jest odpowiedzialny za innych. Może to być również przedstawienie potrzeby lub poczucia obowiązku postawienia innych na pierwszym miejscu za wszelką cenę. Dziedzina życia, w której inni są ważniejsi od ciebie. Negatywnie, lider we śnie może być znakiem, że nie jesteś wystarczająco ostrożny o ludziach o mniejszej mocy niż ty. Może to być również znak, że jesteś zbyt pasywny lub nie jest wystarczająco asertywny. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności za innych lub dobry przykład. Alternatywnie, lider we śnie może odzwierciedlać ciebie lub kogoś innego, kto nalega na coś. Negatywnie, może to wskazywać na kompulsywne zachowanie.