Litery

Aby zobaczyć litery alfabetu jest niejednoznaczny symbol snów. Marząc o nim może symbolizować każde miejsce obiektu, zwierząt, związane lub przypominające daną literę. Na przykład litera ~T~ może odnosić się do skrzyżowania typu na drodze. Alternatywnie, może nadal próbuje zrozumieć niektóre pojęcie lub emocje, które są jeszcze we wczesnych stadiach.