Lwy

Jeśli marzysz o lwie, to taki sen symbolizuje łaskę, siłę i szermierkę. Sen z Leo pokazuje również jego zdolność do bycia liderem danej sytuacji. Może jesteś tym, który prowadzi sytuację. Lwią łaskę pokazuje jego zdolność do męskiego lub kobiecego, gdy jest potrzebny. Jeśli lew zaatakował cię we śnie, to takie marzenie pokazuje trudną drogę, którą będziesz musiał przejść z wieloma barierami i przeszkodami, aby osiągnąć sukces.