Czytanie umysłu

Sen o telepatii lub możliwości czytania cudzego umysłu symbolizuje dziedzinę życia, w której nie ma milczącego zrozumienia. Poczucie, że łatwo jest odczytać pragnienia lub intencje innych ludzi. Poczucie, że są one łatwo zrozumiałe, bez konieczności wyjaśniania siebie. Być psychologicznie ~w zgodzie~ z innymi. Negatywnie, czytanie umysłu może odzwierciedlać niewygodne uczucia o byciu łatwo zrozumianym przez kogoś, kto nic nie wie. Alternatywnie, może to odzwierciedlać własną doskonałą zdolność do czytania innych ludzi, których sposób myślenia nie aprobujesz. Łatwo ustalić, że inna osoba jest arogancka, egoistyczna lub zazdrosna o swój język ciała lub zachowanie. Wiedząc dokładnie, co ktoś inny myśli i nie podoba.