Zając

Marzenie zająca jest wyjaśnione jako symbol zmian w marzycielem. To marzenie oznacza transformację. Może również reprezentować niektóre osobiste atrybuty, takie jak lekkomyślność i powierzchowna inteligencja.