Laser

Sen o laserach symbolizuje wysoki stopień skupienia i koncentracji na jakimś temacie w twoim życiu. Być atakowany przez lasery symbolizuje irytację lub niepokój, że coś musi być idealne. Niebieski laser wskazuje na pozytywne perspektywy lub dobre intencje. Czerwone lasery wskazują na negatywną perspektywę lub złe intencje.