Lat

Lata w snach mogą się skomplikować i zwykle korzystają z systemu numerologii omówione w sekcji tematów dla liczb. Cały rok staje się symbolem stanu umysłu. Na przykład, marząc o byciu w roku 1800 można użyć systemu numerologii snu, aby odzwierciedlić wysoki stopień swobody (18 = wolność wyboru i 00 symbolizuje władzę). Jeśli osoba we śnie mówi, że jest to rok 2012, co symbolika jest rzeczywiście mówiąc, że masz do czynienia z konfliktem, który jest trudny lub niemożliwy do twarzy (20 jest potężny konflikt i 12 jest konfrontacja z konfliktem) są inne przykłady 1999, które oznaczałoby początek wielkiego zakończenia w swoim życiu 19 + 99. Albo rok 1600 będzie mówić, że masz do czynienia z momentem, w którym jesteś przetwarzania negativism (16 + 00) i masz do czynienia z sytuacjami życiowymi, które równowagi (16 = konfrontacji z negatywizmem i 00 = moc), gdy słyszysz lub widzisz rok we śnie zapisać go i użyć systemu numerologii do dekodowania. Lata w snach mogą być również symbolami tego, co myślisz o tym okresie czasu, który jest symbolicznie związany z tym, co dzieje się w twoim życiu w chwili obecnej.