Latarka

Aby zobaczyć latarkę we śnie, jest to omen jakości posiadania doświadczenia, wiedzy i zdrowego rozsądku. Noszenie latarki, kiedy marzysz, ma symboliczne znaczenie twojej zdolności do pomagania innym przez bardzo inteligentną radę. Latarnia jest symbolem inteligencji, które promieniują od wewnątrz ciebie. Intelekt poprowadzi ciebie i innych przez drogę życia.