Homary

Sen o homarie symbolizuje trudności w uwolnieniu się od problemu.