Gecko

Sen o gekonie symbolizuje strach, że coś nie zniknie. Dyskomfort trzeba obserwować osobę lub sytuację w ogóle. Niewygodna obecność w twoim życiu. Alternatywnie, gekon może odzwierciedlać uczucia, że ktoś lub coś może być niebezpieczne, nawet jeśli nigdy nie jest udowodnione.