Krishna

Sen o Krysznie symbolizuje moralną uczciwość. Aspekt twojej osobowości, który sprawia, że dbasz o bycie pozytywnym lub robienie właściwych rzeczy. Krishna we śnie może odzwierciedlać wybór, aby usunąć się z negatywnej sytuacji lub wewnętrznego głosu, który sprawia, że czujesz się odpowiedzialny. Przykładem sytuacji z życia, które zachęcały krishna sen był, gdy człowiek postanowił zerwać z dziewczyną, która była bardzo seksualnie pragną innych mężczyzn. Kryszna symbolizowała jego uczciwość i decyzję o zakończeniu zdrowego związku.