K (litera)

litera K we śnie symbolizuje intuicyjną świadomość. Jesteś świadomy wyborów, pragnień lub problemów dokonywanych. Współtworzenie myśli na prawdziwe życie. Co myślisz, to naprawdę się dzieje. Pozytywnie, K odzwierciedla pozytywne doświadczenia, które osiągnij swoje cele lub pragnienia. Negatywnie, K odzwierciedla negatywne doświadczenia, są realizowane przez strach lub karmę. Symbolika opiera się na rysunku litery. Linia prosta symbolizuje konfrontację, linia w górę symbolizuje wszystko, co jest pozytywne, a linia w dół wszystko, co jest negatywne.