Sędzia

Widząc sędziego we śnie symbolizuje część swojej osobowości, która podejmuje decyzje, wybierz, co jest dobre i złe, lub czy chcesz wspierać lub potępiać problem. Sędzia we śnie może być symbolem samorefundacji, winy lub czasu w swoim życiu, w którym musisz spojrzeć na siebie krytycznie. Stawanie przed sędzią symbolizuje twoje poczucie winy, samoresztowanie, a nawet akceptację dla swoich czynów.