Sędzia

Śniąc i widząc sędziego we śnie oznacza poczucie winy lub strach przed złapaniem. Twoje marzenie może pomóc i prowadzić cię w podejmowaniu własnych osądów. Na bardziej bezpośrednią uwagę, twoje marzenie może wskazywać, że spory będą rozstrzygane w drodze pozwów.