Grać

Marząc, że grasz, sugeruje swoją tendencję do sprzecznej z normą i łamania zasad Konwencji. Masz nieograniczoną kreatywność. Alternatywnie, może to być wskazanie, że jesteś po prostu praca i nie zabawa. Marząc, że oglądasz grę, reprezentuje części, które grasz w swoim życiu i różne akty i persony nosisz.