Jiboia ( Jiboia )

Sen o boa constrict symbolizuje uczucia jest emocjonalnie dusić lub ograniczone w jakiś sposób. Przykład: Kobieta, która żyła we wspólnocie religijnej, marzyła kiedyś o tym, by biały boa ją udusił. W prawdziwym życiu czuła, że wspólnota religijna, w której żyła, była bardzo konserwatywna i ograniczała jej zdolność do zabawy lub wyrażania swojej szczerej opinii.