Ogród

Sen o ogrodzie symbolizuje coś, co rozwija się w twoim życiu. Również nowe sposoby myślenia, lub sytuacji życiowej. Kultywujesz coś lub jakiś nowy obszar swojego wolno rozwijającego się życia. Ogród z bardzo małymi roślinami symbolizuje początek powolnej ewolucji w twoim życiu lub rzeczy, które będą wymagać czasu, aby dojrzeć i rosnąć. Sen z ogrodem ledwo symbolizuje wzorce negatywnego myślenia lub negatywną sytuację życiową, która rozwija się powoli w twoim życiu. Sen o ogrodzie z warzywami lub owocami symbolizuje rozwój pewnych wzorców myślenia opartych na symbolice tych pokarmów.