Jacuzzi

Sen o jacuzzi symbolizuje poczucie całkowitej satysfakcji z negatywnej lub niepewnej sytuacji. Poczucie, że coś, co wiesz, jest złe, jest absolutnie doskonałe. Może odzwierciedlać pornografię lub masturbację.