Podrażniać

Jeśli ktoś sprawił, że czujesz się zły, to takie marzenie wskazuje na przerwy w twoim życiu, które nie pozwalają nam odpocząć nawet na chwilę. Alternatywnie, sen może wskazywać, że duże przedsiębiorstwa w życiu zawodowym, ze względu na trudną pracę można umieścić.