Inwazji

Sen o inwazji symbolizuje uczucia bycia zagrożonym przez nabycie. W obawie przed trwałą utratą kontroli lub przywództwa. Uczucie obalony lub ~punked out.~ Alternatywne wizje lub pomysły, które mogą cię zmniejszyć. Poczucie, że twoje terytorium jest zagrożone.