Bezradny

Marząc, że jesteś bezsilny może być interpretowany jako symbolika, że masz do czynienia z problemami w swoim życiu. Możesz czuć, że nie możesz wprowadzać żadnych zmian w sytuacji lub związku. Ponadto czujesz, że nie jesteś w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje czyny.