Otworzeniem

Marzenie o byciu inauguracją symbolizuje twoje nadzieje lub oczekiwania na przyszłość, kiedy jesteś świadkiem znaczących zmian, które zachodzą w twoim życiu. Uczucie Toma lub temat jego życia zmienia się na lepsze. Negatywnie, udział w inauguracji może odzwierciedlać napięcie, strach lub zazdrość o konieczności zauważenia znaczącej zmiany w swoim życiu dzieje. Uczucie Tom lub temat jego życia zmienia się na gorsze. Sen o inauguracji jako prezydent symbolizuje uczucia znaczącej władzy, które są wam dane po walce o jej zdobycie. Wreszcie, czując swoją moc być szanowane i uznane. Możesz zobaczyć siebie, który przychodzi do gotowego do wykorzystania swojej mocy, aby spowodować znaczącą zmianę. Odczuwanie wzrostu statusu lub uznania za swoje osiągnięcia.