Naciśnij

Rozmowa z prasą jest interpretowana jako podświadome zalecenie dla marzyciela, aby uznał, że istnieje wiadomość, którą musisz przekazać i przekazać innym. Musisz zwrócić większą uwagę na świat zewnętrzny i nie być tak egocentrycznik. Marząc, że prasa jest prześladowanie wskazuje na brak prywatności. Możesz czuć, że ktoś lub jakaś sytuacja najeżdża twoją przestrzeń.