Podatków

Marzenie o płaceniu podatków symbolizuje zachowanie, które ty lub ktoś inny ma zrobić. Robienie tego, co jest oczekiwane lub normalne. Marzenie o niepłaceniu podatków symbolizuje twoją odmowę zrobienia tego, co ma być, lub tego, czego się od ciebie oczekuje. Działanie nietypowe. Być może złożyłeś obietnicę, że nie dotrzymujesz lub nie masz zobowiązań, których nie posiadasz. Możesz zachowywać się w sposób, który jest sprzeczny z tym, czego ktoś oczekiwał od większości z was. Może to być również reprezentacja uporczywej odmowy lub oporu.