Igloo

Sen o igloo symbolizuje perspektywę sytuacji, która dostosowuje się do strasznej sytuacji. Stawiasz się z dużym problemem lub strasznymi warunkami i znajdujesz sposoby radzenia sobie z tym. Może to być również reprezentacja przetrwania w najgorszej sytuacji.