Bohater

Marząc o byciu odważnym człowiekiem, który jest podziwiany lub wyidealizowany przez odwagę, jest znakiem dwuznacznej twojej osobowości. We śnie bycia bohaterem o niezwykłych wynikach, może reprezentować swój stan fizyczny lub stan, gdzie jesteś bez siły. Bohater pokazuje, co chcesz być silniejszy. Alternatywnie, bohater oznacza jego wewnętrzną siłę. Bohater jest interpretowany jako przedstawienie jego odwagi wobec podświadomości. On może być pokazano śmiało, jak trudne jesteś i akceptując tajemnice swojej intuicji.