Abe Lincoln

Sen o Abe Lincoln może symbolizować aspekt jego osobowości, który prowadzi innych do bycia wzorem do naśladowania lub mentorem. Umiejętność prowadzenia innych z dobrą radą i cennym doświadczeniem.