Wizerunek

Jeśli śnisz, że widzisz obrazy, odniesiesz słaby sukces w biznesie lub miłości. Aby ustawić obraz w swoim domu, zwiastujesz, że będziesz słaby i łatwo wprowadzisz go na manowce. Kobiety powinny uważać na swoją reputację po takim śnie. Jeśli obrazy są brzydkie, będziesz mieć kłopoty w swoim domu.