Miasta

aby zobaczyć, być lub zrobić coś z miastem, kiedy śpisz i marzysz, ma znaczenie poczucia wspólnoty i jej środowiska społecznego. Marząc, że jesteś w opuszczonym mieście, lub że czujesz się wyobcowany z działalności miasta, a następnie jest wyjaśnione jako sugestia, że czujesz się odrzucony przez ludzi wokół ciebie. Aby zobaczyć, być lub zrobić coś z miastem w ruinie, to jest oznaczające, że zaniedbujesz swoje relacje społeczne i pozwalając im się pogorszyć.