Topola, topola

Alamo we śnie symbolizuje byt i życie.