Róg

Sen o muzycznym rogu symbolizuje sytuacje, w których nie czujesz się dobrze, zauważając coś, co się dzieje. Doświadczanie sytuacji, która jest ~nieszczęściem~.