Szarady

Marząc, że grasz zagadki, jest interpretowana jako niezdolność do wyraźnego zobaczenia. To również pokazuje niezdolność do wyrażania swoich myśli. Czy jest coś, czego nie jesteś w stanie umieścić w słowach lub artykułować? Należy spróbować zdekodować wiadomość, którą próbujesz anonsować.