Żyta

aby zobaczyć pola żyta oznacza, że będziesz miał bogate i bogate życie. Sen, w którym zjadłeś coś z żytego, oznacza się do domowego szczęścia.