Kampus, pola

Marząc, że jesteś na kampusie pokazuje sposób lub kierunek swojej potrzeby, aby rozwinąć swoje myślenie o sobie, wiedzę o życiu zewnętrznym i wyzwanie się psychicznie.