Wyszukiwanie ciepła

Sen o urządzeniu szukającym ciepła symbolizuje mentalność, która szuka negatyzmu lub problemów. Sen o pocisku symbolizuje mentalność, która jest celem negatyzmu innej osoby, aby zaszkodzić lub zawstydzić. Korzystanie z cudzych problemów lub złych intencji, aby wrócić do nich. Alternatywnie, może odzwierciedlać inną osobę, która używa twoich wad, słabości lub złych nawyków, aby zemścić się na tobie.