Bubblegum

Sen o gumie symbolizuje chwalenie się. Negatywnie, guma może odzwierciedlać troskę o myślenie jej lepiej niż ktoś inny lub dobre pocieranie czegoś na czyjejś twarzy.