Poborca ​​podatkowy

Zbieranie podatków we śnie oznacza zmuszanie kogoś do płacenia jałmużny lub płacenie należnej jałmużny, albo może oznaczać zmuszanie kogoś do życia z nim. Jeśli we śnie widzi się siebie jako poborcę podatkowego, oznacza to, że zyska szacunek lub że będzie zmuszony prosić wszystkich o pozwolenie na wszystko, co robi. Poborca ​​podatkowy we śnie oznacza również spłatę długów lub może reprezentować policjanta, emisariusza, skarbnika lub sejf.