Smoła

Gorąca smoła we śnie przedstawia strażnika, który zapobiega niszczeniu mienia przez sabotażystów lub osoby wywrotowe. Noszenie we śnie szaty nasączonej smołą oznacza oddawanie się grzechowi i obcowanie z jego ludem.