Obrzęk

Obrzęk we śnie oznacza wzrost zarobków lub zarobków, które zostaną szybko wydane, lub może oznaczać wzrost wiedzy. Obrzęk we śnie oznacza również dumę, samouwielbienie lub ukryte roszczenie. Jeśli obrzęk od zapalenia ustąpi we śnie, oznacza to powrót podróżnika, uspokojenie wściekłości osoby wściekłej, kontrolowanie irytacji oburzonej osoby, powrót do normy, uspokojenie osoby odpychającej lub utratę pracy . (Zobacz także Pimple)