Producent słodyczy

(Piekarz | Cukiernik) Cukiernik we śnie to człowiek wiedzy, który przygotowuje wesele, przywłaszcza sobie autorytety lub dzieci. Cukiernik we śnie to także dobra i łagodna osoba, kompilator dzieł literackich, naukowiec, oszczerca czy agitator. (Zobacz także Słodycze)