Błaganie

(Błaganie | Inwokacje) We śnie błagania oznaczają uwielbienie, specjalną modlitwę lub prośbę o określoną potrzebę. Wezwania we śnie oznaczają zaspokojenie potrzeb. Jeśli czyjeś błagania są wypowiadane w pilnej potrzebie lub jeśli we śnie zawierają silne emocje, szloch lub smutek, to reprezentują trudne chwile w życiu lub mogą oznaczać pokusy. Głośne lub uroczyste błagania we śnie mogą wskazywać na specjalną modlitwę o deszcz. Jeśli błagania nie wzywają do łaski Bożej lub nie są skierowane do Niego we śnie, to reprezentują kłamstwo. Jeśli błagania są ciche we śnie, mogą oznaczać, że ktoś spłodzi błogosławionego syna. Jeśli widzisz grupę ludzi gromadzących się w kręgu modlitw lub wykonujących Zikr i przywołujących boskie atrybuty we śnie, wówczas reprezentują one zgromadzenie dzieci, wzrost, błogosławieństwo lub odrzucenie cierpienia. Jeśli ktoś widzi siebie modlącego się do Boga Wszechmogącego lub że we śnie modlimy się w jego imieniu, oznacza to szczęście i pieniądze. Błagania w domu Bożym lub w meczecie we śnie są bardziej korzystne niż modlitwy oferowane gdzie indziej. Jeśli ktoś modli się w ciemności we śnie, oznacza to, że zostanie uratowany od prób. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie błagającego inną osobę, oznacza to, że się go boi. (Zobacz także Modlitwy | Zikr)