Naprężenie

We śnie stres oznacza ograniczone dochody lub może oznaczać konsekwencje czyjegoś występku lub karę za jego grzechy.